DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF VINEYARDS AND WINE TOURISM IN POLAND

Main Article Content

Anna Mazurkiewicz-Pizło
Wojciech Pizło


Keywords : wine, business, rural areas, tourism
Abstract
From the beginning of the 21st century, interest in vineyards and the production of wine from own grapes has increased in Poland, both from the demand and supply side. For many vineyard owners, this is a hobby that is unrelated to the professional work. The aim of this study is to identify the most important determinants that are beneficial to the development of wine-making and wine tourism in Poland. The analysis of secondary sources was used, including data collected by the Polish Agricultural Market Agency (since 2018 National Support Centre for Agriculture), the International Organization of Vine and Wine (OiV) and the Institute for Market Research GfK Polonia. It was found that the most important factors favouring the development of vines and vineyards in Poland are: global warming; production of more resistant vine strains; increased experience and skills of vineyard owners in the area of viticulture and wine production; activities of non-profit organizations related to vineyards; inclusion of Poland into the EU zone as a country with wine potential; legislative changes; promotion of Polish viticulture; increased wine consumption and the search for innovative and profitable forms of agriculture in rural areas.

Article Details

How to Cite
Mazurkiewicz-Pizło, A., & Pizło, W. (2018). DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF VINEYARDS AND WINE TOURISM IN POLAND. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 17(4), 115–121. https://doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.4.58
References

Council Regulation (EC) No 2165/2005 of 20 December 2005 amending Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine. OJ L 345/1 of 28.12.2005.

GFK Polonia (2016). Ponad połowa gospodarstw domowych w Polsce kupuje wino. Press release. Retrieved from http://www.gfk.com/pl/aktualnosci/press-release/ponad-polowa-gospodarstw-domowych-w-polsce-kupuje-wino/ [accessed: 19.08.2016].

Golis, T. (2014). Ilustrowany katalog odmian winorośli. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice.

International Organisation of Vine and Wine, Statistics, www.oiv.int/en/databases-and-statistics/statistics [accessed: 19.08.2016].

Izajasz-Parchańska, M., Cioch, M., Tuszyński, T. (2014). Monitoring parameters of technological maturity of grapes in Małopolska Silver Mountain Vineyard in the growing season 2012. Acta Agrophysica, 21 (3), 263- -278.

Kłodziński, M. (1997). Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Knecht, D. (2009). Agroturystyka w agrobiznesie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Kundzewicz, Z.W. (2012). Zmiany klimatu, ich przyczyny i skutki - możliwości przeciwdziałania i adaptacji, Studia BAS, 1 (12), 9-30.

Kundzewicz, Z.W., Kozyra, J. (2011). Ograniczanie wpływu zagrożeń dla rolnictwa w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich. Polish Journal of Agronomy, 7, 68-81.

Mazurkiewicz-Pizło, A. (2013). Enoturystyka jako szansa rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich. Dom Organizatora, Warszawa-Toruń.

Mazurkiewicz-Pizło, A. (2015). The importance of nonprofit organisations in developing wine tourism in Poland. Journal of Tourism and Cultural Change, 14 (4), 329-349. (Crossref)

Myśliwiec, R. (2013). Uprawa winorośli. PWRiL, Warszawa.

Rusnak, J. (2012). Wino z własnej winnicy. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, Karniowice.

Skiba, J. (2011). Cudze chwalicie... czyli co warto wiedzieć o rynku wina w Polsce. Wiedza i Jakość, 4 (24), 10-12.

Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina [Act of 22 January 2004 on the production, bottling and selling of wine products and the Organisation of the Wine Market]. Journal of Laws 2004 No 34, item 292.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym [Excise Tax Act of 6 December 2008]. Journal of Laws 2009 No 3, item 11.

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina [Act of 12 May 2011 on the production, bottling and selling of wine products and the Organisation of the Wine Market]. Journal of Laws 2018, item 1159

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.
Recommend Articles
Most read articles by the same author(s)