DETERMINANTS OF DEBT IN RURAL MUNICIPALITIES ON THE EXAMPLE OF THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODESHIP

Main Article Content

Anna Wichowska


Keywords : indebtedness, rural communes, financial crisis, depopulation
Abstract
One of the major consequences of the economic crisis with which the local governments had to deal was growing debt, the implications of which could endanger the continuity of public services. It appears that the largest cities in Poland were especially exposed to the negative effects of the indebtedness, yet the problem affected the village communes as well. Therefore, the main aim of the article was to assess the level of indebtedness of rural communes against other communes as well as to identify the determinants of the debt. As an example for the analysis communes of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship were selected, as the region is characterized by a high share of rural areas as well as a rather unfavourable economic situation. The general indebtedness of the selected rural communes remained at a relatively low level in comparison to the urban and urban-rural communes. Findings also suggest that the level of debt was influenced primarily by such factors as the number of inhabitants in the studied area, the number of primary schools, as well as the share of the post-working age population in the population total.

Article Details

How to Cite
Wichowska, A. (2019). DETERMINANTS OF DEBT IN RURAL MUNICIPALITIES ON THE EXAMPLE OF THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODESHIP. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 18(4), 121–130. https://doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.4.52
References

Afonso, W.B. (2014). Local Government Capital Spending During and After Recessions: A Cause for Concern? International Journal of Public Administration, 37, 494- -505. (Crossref)

Arezki, R., Ismail, K. (2013). Boom-bust cycle, asymmetrical fiscal response and the Dutch disease. Journal of Development Economics, 101, 256-267. (Crossref)

Bolívar, M.P.R., Galera, A.N., Muñoz, L.A., Subirés, M.D.L. (2014): Factors influencing local government financial sustainability: An empirical study. Lex Localis, 12 (1), 31, 31-54. (Crossref)

Box, G.E., Cox, D.R. (1981). An Analysis of Transformations Revisited, Rebuted MRC-TSR-2288. Mathematics Research Center, University of Wisconsin, Madison. (Crossref)

Brusca, I., Rossi, F.M., Aversano, N. (2015). Drivers for the Financial Condition of Local Government: A Comparative Study Between Italy and Spain. Lex Localis, 2, 131-184. (Crossref)

Felis, P. (2018). Polityka podatkowa władz gminnych w Polsce - wyzwania dla teorii i praktyki samorządowej. Retrieved from https://cor.sgh.waw.pl/handle/20.500.12182/659 [accessed: 22.03.2019].

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa - FDPA (2016). Polska Wieś 2016. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Hollander, J.B. (2011). Can a City Successfully Shrink? Evidence from Survey Data on Neighborhood Quality. Urban Affairs Review, 47, 129-141. (Crossref)

International Public Sector Accounting Standards Board (2011). Reporting on the Long-Term Sustainability of an Entity's Finances. Proposed Recommended Practice Guideline. Exposure Draft 46. International Federation of Accountants, New York.

Jastrzębska, M. (2016). Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie. Ekonomiczne Problemu Usług, 125, 187-200. (Crossref)

Jastrzębska, M. (2017). Dług ukryty jednostek samorządu terytorialnego - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H - Oeconomia, 51 (4), 125-132. (Crossref)

Johnson, K.M., Pelissero, J.P., Holian, D.B., Maly, M.T. (1995). Local Government Fiscal Burden in Nonmetropolitan America. Rural Sociology, 60, 381-398. (Crossref)

Kim, Y., Warner, M.E. (2018). Geographies of Local Government Stress after the Great Recession. Social Policy and Administration, 52 (1), 365-386. (Crossref)

Kling, J., Niznasky, V., Pilat, J. (2002). Separate Existances Above All Else - Local Self-Governments and Service Delivery in Slovakia. In: P. Swianiewcz (Ed.) Consolidation or Fragmentation? Local Government and Public Service Reform Initiative Open Society Institute, Budapest, 128-129.

Kloha, P., Weissert, C.S., Kleine, R. (2005). Developing and testing a composite model to predict local fiscal distress. Public Administration Review, 65 (3), 313-323. (Crossref)

Kozera, A. (2016). Zadłużenie metropolii w Polsce w latach 2007-2013. Studia Regionalne i Lokalne, 3, 70-93.

Kozera, A. (2017). Problem zadłużenia gmin wiejskich na przykładzie województwa wielkopolskiego. Wieś i Rolnictwo, 174, 75-97. (Crossref)

Kufel, T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów w wykorzystaniem programu GRETL. Wydanie trzecie, zmienione. PWN, Warszawa.

Maher, C.S., Deller, S.C. (2007). Municipal responses to fiscal stress. Intl Journal of Public Administration, 30 (12-14), 1549-1572. (Crossref)

Milan, B.F., Creutzig, F. (2016). Municipal policies accelerated urban sprawl and public debts in Spain. Land Use Policy, 54, 103-115. (Crossref)

Ministerstwo Finansów (2019). Sprawozdania finansowe. Retrieved from: https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-finansowe [accessed: 26.03.2019].

Ossowska, L., Zieminska, A. (2010). Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego. Journal of Agribusiness and Rural Development, 18, 73-85.

Parlińska, A. (2014). Zadłużenie samorządów gminnych w Polsce w latach 2005-2012. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 40, 191-200.

Poniatowicz, M. (2014). Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce. CeDeWu, Warszawa.

Sakia, R.M. (1992). The Box-Cox transformation technique: a review. Journal of the Royal Statistical Society. D - The Statistician, 41 (2), 169-178. (Crossref)

Shortall, S., Warner, M.E. (2010). Social Inclusion or Market Competitiveness? A Comparison of Rural Development Policies in the European Union and the United States. Social Policy and Administration, 44 (5), 575-597. (Crossref)

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Vols. 1, 2. StatsSoft, Kraków.

Swianiewicz, P. (2000). W poszukiwaniu optymalnej wielkości. Opinie burmistrzów z Europy Środkowej na temat łącznia lub dzielenia rządzonych przez nich gmin. Studia Regionalne i Lokalne, 2 (2), 119-132.

Swianiewicz, P. (2001). Czy wielkie gminy są bogate? Studia Regionalne i Lokalne, 4 (7), 25-40.

Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2017). Wpływ podziałów gmin i powiatów w Polsce na koszty ich funkcjonowania. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (67), 26-47.

Tešić, A., Ilić, D., Đelić, A.T. (2014). Consequences of fiscal deficit and public debt in financing the public sector. Economic od Agriculture, 1, 177-193. (Crossref)

Turley, G., McNena, S., Robbins, G. (2018). Austerity and Irish local government expenditure since the Great Recession. Administration, 66 (4), 1-24. (Crossref)

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Regionalne Obserwatorium Terytorialne - Obserwatorium Polityki Społecznej (2015). Diagnoza wybranych aspektów warunków życia środowisk popegeerowskich w województwie warmińsko-mazurskim. Olsztyn. Retrieved from: https://warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Regionalny_Osrodek_Polityki_Spolecznej/badania_analizy/badania_ROT-OPS/raport_GÅÃWNY_2015.10.15v3ost.pdf [accessed: 26.03.2019].

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1240.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. Dz.U. 2018, poz. 1432.

Warner, M.E., Pratt, J.E. (2005). Spatial diversity in local government revenue effort under decentralization: a neural-network approach, Environment and Planning C: Government and Policy, 23, 657-677. (Crossref)

Welfe, A. (2014). Ekonometria. Metody i zastosowanie. PWE, Warszawa.

Wenner, M.D., Navajas, S., Trivelli, C., Tarazona, A. (2007). Managing credit risk in rural financial institutions in Latin America. American Development Bank, Washington DC. (Crossref)

Wichowska, A., Ostrowska, A. (2018). Stabilność finansowa gmin na przykładzie gmin województwa warmińsko- mazurskiego. Studia Prawno-Ekonomiczne, 109, 339-354.

Wolf, D.A., Amirkhanyan, A.A. (2010). Demographic change and its public sector consequences. Public Administration Review, 70, 12-23. (Crossref)

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.
Recommend Articles