Links between the Creating Shared Value Concept and a Company's Marketing Strategy

Main Article Content

Wojciech Grzegorczyk


Keywords : Marketing strategy, Corporate Social Responsibility (CSR), Costly State Verification (CSV)
Abstract
The aim of the article is to try to define the relationship between the corporate social responsibility (CSR) and the creating shared value (CSV) concepts and marketing strategy. To achieve this goal, a method of critical analysis of national and foreign literature relating to these issues was used. On this basis, conclusions were formulated defining the scope and content of these relations. They relate primarily to a company's mission, marketing research and marketing strategy. The relationship between the CSV concept and marketing strategy can be particularly seen in the evaluation and selection of new geographic markets and new buyer segments. They refer to changes in product policy - creation of products constituting common value. Relationships also relate to distribution policy, which may include the creation of local clusters and the inclusion of companies from these markets in production and distribution. (original abstract)

Article Details

How to Cite
Grzegorczyk, W. (2020). Links between the Creating Shared Value Concept and a Company’s Marketing Strategy. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 19(4), 51–58. https://doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.4.40
References

Błach, J., Gorczyńska, M., Wieczorek-Kosmala, M. (2017). Perspektywa CSR a cel działania przedsiębiorstw – studium na przykładzie wybranych spółek. Annnales Universitatis Marie Curie Skłodowska, Lublin. Oeconomia, 51 (4), 25–35. (Crossref)

Buczkowski, B., Dorożyński, T., Kuna-Marszałek, A., Serwach, T., Wieloch, J. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studium przypadków firm międzynarodowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. (Crossref)

Czubała, A. (2013). Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 22 (1), 25–34.

Fonfara, K. (1999). Marketing partnerski na rynku. PWE, Warszawa.

Grzegorczyk, W. (2015). Marketing na rynku międzynarodowym. Wolters Kluwer, Warszawa.

Janeczek, U. (2014). Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu a marketing relacji. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 182, 30–41.

Kozłowski, W. (2008). Cause-related marketing w badaniach naukowych w praktyce biznesowej. Marketing i Rynek, 6, 9–14.

Krzepicka, A.K., Tarapata, J. (2013). Strategia CSR, czyli tworzenie wspólnej wartości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 288, 84–94.

Mączyńska, E. (2011). Miary finansów przedsiębiorstwa i ich adekwatność. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 172, 388–402.

Mirvis, P., Goggins, B. (2006). Stages of Corporate Citizenship. California Management Review, 48 (2), 104–126. (Crossref)

Porter, M.E., Kramer, M.R. (2011). Creating Shared Value. How to reinvent capitalism and unleash a wave of innovation and growth. Harvard Business Review, 89 (1–2), 62–77.

Rogoziński, K. (1998). Nowy marketing usług. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Urbanowska-Sojkin, E., Weinert, A., (2016). Rozwój koncepcji CSV na kanwie krytyki społecznej odpowiedzialności biznesu. Przegląd Organizacji, 6, 31–36. (Crossref)

Visser, W. (2012). The Future of CSR: Towards Transformative CSR, or CSR 2.0. Kaleidoscope Futures Paper Series, 1, http://doi.org/10.2139/ssrn.2208101 (Crossref)

Witek-Crabb, A. (2016). Ewolucyjne modele CSR – przegląd koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 444, 541–558.

Żychlewicz, M. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 858. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 281–289. (Crossref)

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.