PROSUMER BEHAVIOR RELATED TO HOUSEHOLDING IN THE ASSESSMENT OF RESPONDENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN POLAND

Main Article Content

Paulina Trębska


Keywords : prosumption, consumer behaviour, household, COVID-19 pandemic
Abstract

The aim of the article was to assess consumer behavior in terms of various forms of prosumer activity on the market of goods and services related to running a household during the COVID-19 pandemic in Poland. In order to explore the subject, a direct study was conducted using the diagnostic survey method using the CAWI survey technique. The research was carried out in July 2022. During the research, various types of prosumer activities of households were defined, these were activities related to food production, simple household chores, but also tasks requiring certain skills or expertise. During the data analysis, the prosumer behavior within the household was grouped into five areas and the individual prosumption index was calculated for the surveyed households. Then, the obtained results were analyzed for correlation with the variables describing the characteristics of households, i.e. place of residence, income, the number of children under 14 in the household, the total number of household members, and the fact of being in quarantine. Statistical, descriptive and comparative methods were used. Research shows that consumers are very active in the field of prosumption during the COVID-19 pandemic and plan to continue prosumer activities in the future.

Article Details

How to Cite
Trębska, P. (2022). PROSUMER BEHAVIOR RELATED TO HOUSEHOLDING IN THE ASSESSMENT OF RESPONDENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN POLAND. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 21(2), 37–47. Retrieved from https://aspe.sggw.edu.pl/article/view/4472
References

Bywalec, C., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Campbell, C. (2005). The Craft Consumer: Culture, Craft and Consumption in a Postmodern Society. Journal of Consumer Culture, 5, 1, 23–42. (Crossref)

Chen, Y., Zheng, G.W., Dong, A.B.S.Q.L., Chang, D. (2021). Factors Affecting the Consumers Online Shopping During the COVID-19 Pandemic in China. Revista Argentina de Clínica Psicológica, 30 (1), 853.

Chlipała, P., Żbikowska, A. (2022). Konsumpcja w czasach pandemii. Jak kryzys spowodowany pandemią COVID-19 zmienił zachowania konsumentów? Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Chmielarz, W., Zborowski, M., Jin, X., Atasever, M., Szpakowska, J. (2022). On a Comparative Analysis of Individual Customer Purchases on the Internet for Poland, Turkey and the People’s Republic of China at the Time of the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 14 (12), 7366. (Crossref)

Chua, G., Yuen, K.F., Wang, X., Wong, Y.D. (2021). The determinants of panic buying during COVID-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (6), 3247. (Crossref)

Keane, M., Neal, T. (2021). Consumer panic in the COVID-19 pandemic. Journal of econometrics, 220 (1), 86–105. (Crossref)

Kohli, S., Timelin, B., Fabius, V., Veranen, S.M. (2020). How COVID-19 is changing consumer behavior – now and forever. McKinsey & Company, 1–2.

Kręt, P. (2020). E-Commerce w czasie pandemii COVID-19. Management and Quality, Zarządzanie i Jakość, 2 (3), 48–58.

Kucharska, B., Malinowska, M. (2021). Konsument w przestrzeni handlu detalicznego w warunkach pandemii COVID-19. [in:] W. Nowak, K. Szalonki (eds), Zdrowie i style życia. Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii, Wrocław, 139–154.

Li, J., Hallsworth, A.G., Coca-Stefaniak, J.A. (2020).

Changing grocery shopping behaviours among Chinese consumers at the outset of the COVID-19 outbreak. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 111(3), 574–583. (Crossref)

Murawska, A., Długosz, H. (2018). Prosumpcja jako forma aktywności konsumentów na rynku dóbr i usług, Handel Wewnętrzny, 4 (375), 1, 241–251.

Naeem, M. (2021). Do social media platforms develop consumer panic buying during the fear of Covid-19 pandemic. Journal of Retailing and Consumer Services, 58, 102226. (Crossref)

Nowak, W. (2002). Konsumpcja i prosumpcja w rodzinach województwa kujawsko-pomorskiego, Roczniki Socjologii Rodziny, 14, 71–85.

Olcoń-Kubicka, M., Felczak, J., Posłuszny, Ł., Kubicki, P. (2021). Przemiany praktyk konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych w pierwszych miesiącach pandemii (Crossref)

COVID-19. [in:] K. Andrejuk, I. Grabowska, M. Olcoń- Kubicka, I Taranowicz (eds), Zmiana społeczna, pandemia, kryzys. Konteksty empiryczne i teoretycz ne. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 287–312.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 49).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2022 poz. 1025).

Samuk, G., Sidorowicz, I. (2021). Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania konsumentów. Akademia Zarządzania, 4 (3), 195–206.

Sheth, J. (2020). Impact of Covid-19 on consumer behavior: Will the old habits return or die? Journal of Business Research, 117, 280–283. (Crossref)

Smyczek, S. (2010). Modele rynkowych zachowań konsumentów. [in:] E. Kieżel, E. (ed.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Svajdova, L. (2021). Consumer behaviour during pandemic of COVID-19. Journal of International Business Research and Marketing, 6 (3), 34–37. (Crossref)

Szul, E. (2013). Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 31, 347–358.

Toffler, A. (1980). The Third Wave. William Collins Sons & Co. Ltd, New York.

Trębska, P., Biernat-Jarka, A., Wysokiński, M., Gromada, A., Golonko, M. (2021). Prosumer Behavior Related to Running a Household in Rural Areas of the Masovian Voivodeship in Poland. Energies, 14, 7986. https://doi.org/10.3390/en14237986 (Crossref)

Trivedi, V., Pandey, K. K., Trivedi, A. (2022). Prosumption for Social Sustainability: Social-media Posting of DIYcooking Outcomes During COVID-19. Journal of Reliability and Statistical Studies, 15, 1, 381–410. (Crossref)

Wolf, M., Mcquitty, S. (2011). Understanding the do-ityourself consumer: DIY motivations and outcomes. Academy of Marketing Science review, 1, 154–170. https://doi.org/10.1007/s13162-011-0021-2 (Crossref)

Zalega, T. (2013). Spożycie produktów żywnościowych w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce

w okresie kryzysu finansowo-ekonomiecznego. Problemy Zarządzania, 11,1 (1), 68–87, https://doi.org/10.7172/1644-9584.40.5 (Crossref)

Zalega, T. (2015). New consumer trends. [in:] M. Burchard-Dziubińska (ed.), Towards a green economy. From ideas to practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 79–92.

Zalega, T. (2016). Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46 (2), 202–225. https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.2.11 (Crossref)

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.