DIFFERENCES IN THE LEVEL OF ENTREPRENEURSHIP AMONG MUNICIPALITIES OF THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE PROVINCE IN POLAND

Main Article Content

Renata Marks-Bielska
Damian Opalach


Keywords : entrepreneurship rate, business enterprises, investment outlays by a municipality
Abstract
The objective of this study has been to diagnose differences in the level of entrepreneurship in municipalities of the Warmińsko-Mazurskie Province in 2010–2017. Among the 116 municipalities in this province, the highest average entrepreneurship rate was observed in the municipalities of Olsztyn, Stawiguda and Dywity; the lowest one was in Górowo Iławeckie, Kalinowo and Lelkowo. In the municipalities with the highest level of entrepreneurship, the diagnosed rates were as much as four-fold higher than the lowest ones. Compared with the average entrepreneurship rate among all Polish municipalities, as many as 93.10% of the municipalities in the Warmińsko-Mazurskie Province scored lower. The authors have also made an attempt to verify if there is any dependence between the level of investment expenses incurred by a municipality and its level of entrepreneurship. A moderate relationship has been identified, and it was stronger in the distinguished group of 15 municipalities with the lowest and 15 with the highest investment outlays.

Article Details

How to Cite
Marks-Bielska, R., & Opalach, D. (2019). DIFFERENCES IN THE LEVEL OF ENTREPRENEURSHIP AMONG MUNICIPALITIES OF THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE PROVINCE IN POLAND. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 18(1), 53–62. https://doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.1.6
References

Bieńkowska-Gołasa, W. (2017). How university students perceive running a business - selected aspects. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 16 (4), 5-6. (Crossref)

Boudreaux, J., Nikolaev, B.N., Klein, P. (2018). Socio-cognitive traits and entrepreneurship: The moderating role of economic institutions. Journal of Business Venturing, 34 (1), 178-196. (Crossref)

Cherukara, J., Manalel, J. (2011). Evolution of Entrepreneurship theories through different schools of thought. [In:] The Ninth Biennial Conference on Entrepreneurship at EDI, Ahmedabad, 3-6.

Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Huggins, R., Prokop, D., Thompson, P. (2017). Entrepreneurship and the Determinants of Firm Survival within Regions: Human Capital, Growth Motivation and Locational Conditions. Entrepreneurship and Regional Development, 29 (3), 1-33. (Crossref)

Kalantaridis, Ch. (2004). Understanding the entrepreneur: An institutionalist perspective. Aldershot, Burlington, 17-45.

Local Data Bank, Statistic Office Poland. Retrived from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [accessed: 28.12.2018]

McMullen, J.S., Bagby, D.R., Palich, L.E. (2008). Economic freedom and the motivation to engage in entrepreneurial action. Entrepreneurship: Theory and Practice, 32 (5), 875-876. (Crossref)

Marks-Bielska, R. (2006). Kapitał ludzki a kwestie ubóstwa w środowiskach popegeerowskich. [In]: M.G. Woźniak (Ed.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy Globalizacji i Regionalizacji, 9, Part 2, 429-439.

Marks-Bielska, R., Serocka, I. (2017). Rola wydatków inwestycyjnych samorządów lokalnych w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 2 (2), 184-185.

Pomianek, I. (2018). Determinants of entrepreneurship development in the opinion of the authorities of rural and semi-urban municipalities in Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 17 (3), 97-98. (Crossref)

Rispas, S. (1998). Towards an Interdisciplinary Theory of Entrepreneurship. Small Business Economics, 10 (2), 109-112.

Rocha, H.O. (2004). Entrepreneurship and Development: The Role of Clusters. Small Business Economics, 23 (5), 363-407. (Crossref)

Satoła, Ł. (2017). Risk of overinvestment in municipalities. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 16 (3), 64-70. (Crossref)

Sikorska-Wolak, I., Krzyżanowska, K. (2010). Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce. [In:] K. Krzyżanowska (Ed.). Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 39-40.

Siuta-Tokarska, B. (2013). Zasadnicze aspekty pomiaru przedsiębiorczości. Organizacja i Kierowanie, 3 (156), 91-93. (Crossref)

Sobczyk, M. (2006). Statystyka aspekty praktyczne i teoretyczne. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Thurik, R., Wennekers, S. (1999). Linking Entrepreneurship and Economic Growth. Small Business Economics, 13 (1), 27-31. (Crossref)

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2018). Raport okresowy nr XVI z realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 r. w latach 2016- -2017. Olsztyn.

Van Stel, A., Carre, M., Thurik, R. (2005). The Effect of Entrepreneurial Activity on National Economic Growth. Small Business Economics, 24 (3), 311-312. (Crossref)

Zioło, Z. (2011). Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w strukturze regionu - zarys modelu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 20, 26-31.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.