THE IMPORTANCE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE INVESTMENTS IN REGIONAL DEVELOPMENT OF THE NORTE REGION IN PORTUGAL AND THE MASOVIAN VOIVODSHIP IN POLAND

Main Article Content

Marcin Chciałowski


Keywords : transport infrastructure, infrastructure investments, Masovian Voivodship (Poland), Norte Region (Portugal)
Abstract
The aim of the paper was to compare the directions of investments in communication and transport infrastructure of the Norte Region in Portugal and the Masovian Voivodship in Poland. When analyzing the saturation of the infrastructure, particular attention has been paid to the investment aspect, since this factor has a major impact on the development of these regions. The conducted research has shown significant differences in the investment process itself. The Masovian Voivodship strongly diversifies the transport infrastructure investments on various modes of transport. In turn, in the Norte region one can observe a strong transport orientation geared towards an extensive network of expressways and a large access to local airports. The location of transport investments so understood in particular modes of transport is related to the different conditions of location of both regions.

Article Details

How to Cite
Chciałowski, M. (2018). THE IMPORTANCE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE INVESTMENTS IN REGIONAL DEVELOPMENT OF THE NORTE REGION IN PORTUGAL AND THE MASOVIAN VOIVODSHIP IN POLAND. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 17(4), 23–29. https://doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.4.48
References

Carballo-Cruz. F., Costa, V. (2014). Success factors of regional airports: The case of Oporto airport Fatores de sucesso dos aeroportos regionais: o caso do aeroporto do Porto. Tourism & Management Studies, 10 (1), 37-45.

Crescenzi, R., Rodríguez-Pose, A. (2012). Infrastructure and regional growth in the European Union. Papers in Regional Science, 91 (3), 487-615. (Crossref)

Czampas, J. (2013). Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Eurostat (2018a). Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 2 regions.

Eurostat (2018b). Population on 1 January by age, sex and NUTS 2 region.

Eurostat (2018c). Length of other roads by category of roads.

Główny Urząd Statystyczny (2018). Raport Regionów Polski 2018.

Kaczyńska, W., Korycińska, K. (2014). Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 103, 219-224.

Miłaszewicz, D., Ostapowicz, B. (2012). Stan transportu kolejowego w polskiej gospodarce. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 25, 91-104.

Misterek, W. (2008). Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa.

Olipra, Ł. (2010). Inwestycje w infrastruktur lotniczą jako czynnik rozwoju gospodarczego miast i regionów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 246, 89-103.

Sierak, J. (2010). Fundusze Unii Europejskiej, jako źródło finansowania rozwoju infrastruktury komunalnej w Polsce. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Sierak, J., Górniak, R. (2011). Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Swianiewicz, P., Dąbrowska, A. (2018). Mazowsze - Ekonomia i Gospodarka. PZWL, Warszawa.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [Accounting Act]. Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591.

World Economic Forum (2018). Global Competitiveness Report 2017-2018.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.