DEFICIENCIES IN THE SUPPLEMENTARY PENSION MARKET IN POLAND FROM THE PERSPECTIVE OF REGULATORY POLICY

Main Article Content

Joanna Rutecka-Góra


Keywords : old-age pension, supplementary pension system, pension product, individual pension plans, occupational pension plans
Abstract

The supplementary pension market in Poland is regulated to a very limited extent and the range of pension plans available is relatively broad. The regulations in force relate primarily to ensuring financial security from the perspective of the operation of financial institutions, their solvency and liquidity. But efficiency and effectiveness of supplementary pension vehicles in delivering adequate incomes in old age are not regulated or regularly assessed. The most urgent regulatory changes include preliminary product assessment ensuring that only an “appropriate” vehicle is allowed to enter the market, i.e. contracts that meet minimum requirements in terms of design, efficiency and cost. The recommended amendments apply also to risk-sharing, forms of pay-outs, cost limits, market transparency and information policy.


 

Article Details

How to Cite
Rutecka-Góra, J. (2020). DEFICIENCIES IN THE SUPPLEMENTARY PENSION MARKET IN POLAND FROM THE PERSPECTIVE OF REGULATORY POLICY. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 19(2), 51–59. https://doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.2.17
References

Adamska-Mieruszewska, J., Mosionek-Schweda, M. (2015). Rozwój indywidualnych oszczędności emerytalnych w kontekście skłonności Polaków do oszczędzania. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 8, 3–19.

Berthon, J., Davydoff, D., Gabaut, L., Klages, M., Prache, G., Rossi, M., Rutecka, J., Struwe, K., Viver, J.M. (2014). Pension Savings: The Real Return. Better Finance, Brussels. (Crossref)

Cichowicz, E., Rutecka-Góra, J. (2017). Świadomość Polaków dotycząca dodatkowego oszczędzania na starość – próba oceny oraz identyfikacji niezbędnych działań. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 38 (3), 89–103. (Crossref)

Dopierała, Ł. (2017). Efektywność produktów emerytalnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń na życie na przykładzie IKE. Finanse i Prawo Finansowe, 2 (14), 23–39. (Crossref)

FCA, The Pensions Regulator (2018). Regulating the pensions and retirement income sector: our joint regulatory strategy. Retrieved from https://www.fca.org.uk/publication/ corporate/regulating-pensions-retirement-income-sector-our-joint-regulatory-strategy.pdf [accessed 20.11.2019].

Gierusz, A. (2019). Modele podziału ryzyka w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Han, T., Stańko, D. (2020). Pension scheme fees and charge ratios in 44 countries: A comparative study. International Social Security Review, 73 (1), 99–123. (Crossref)

Jedynak, T. (2017). The Role of Supplementary Retirement Savings in Reducing the Pension Gap in Poland. Economic and Environmental Studies, 17 (2), 95–113.

Komisja Nadzoru Finansowego (2019a). Indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2018 roku. Warszawa.

Komisja Nadzoru Finansowego (2019b). Pracownicze programy emerytalne w 2018 roku. Warszawa.

Komisja Nadzoru Finansowego (2019c). Komunikat z 45. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 października 2019 r. Retrieved from https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=67577&p_id=18 [accessed 20.11.2019].

Marcinkiewicz, E. (2015). Dobrowolne fundusze emerytalne w Polsce – analiza działalności i wyników inwestycyjnych. [In:] F. Chybalski, E. Marcinkiewicz (Eds.), Współczesne problemy systemów emerytalnych. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 196–209.

Organisation for Economic Cooperation and Development (2012). The OECD Roadmap for the Good Design of Defined Contribution Pension Plans. Retrieved from http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/50582753.pdf [accessed 20.11.2019].

Rocha, R., Vittas, D., Rudolph, H.P. (2011). Annuities and Other Retirement Products. Designing the Payout Phase. The World Bank, Washington, D.C. (Crossref)

Rutecka, J. (Ed.) (2014). Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza i rekomendacje zmian. Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa.

Rutecka, J. (2015). Realokacja czy nowe oszczędności? O efektach zachęt podatkowych w dodatkowym oszczędzaniu na starość w Polsce. Rozprawy Ubezpieczeniowe, 18 (1), 66–79.

Rutecka-Góra, J. (2019a). Efekty zachęt podatkowych w dodatkowym systemie emerytalnym w Polsce. [In:] P. Kowalczyk-Rólczyńska, I. Kwiecień (Eds.), Ubezpieczenia – wyzwania rynku. C.H. Beck, Warszawa. (Crossref)

Rutecka-Góra, J. (2019b). Supplementary pension schemes: needs, possibilities and problems with evaluation from the perspective of an individual saver. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 44 (1), 101–115. (Crossref)

Rutecka-Góra, J. (2019c). Efficiency of a supplementary old-age pension system – the case of Polish voluntary pension funds. Financial Internet Quarterly, 15 (3), 76–87. (Crossref)

Rutecka-Góra, J., Bielawska, K., Hadryan, M., Kowalczyk-Rólczyńska, P., Pieńkowska-Kamieniecka, S. (2020). Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych w Polsce. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa [in press]. (Crossref)

Šebo, J., Voicu, Ș.D. (Eds.), (2018). Pension Savings: The Real Return. Better Finance, Brussels.

Šebo, J., Voicu, S.D., Andersen, C., Carlucci, E., Christoff, L., Deinema, M., Gabaut, L., Galvaire, T., Hagen, J., Herce, J.A., Houdmont, A., Mączyńska, A., Manis, A., Mešťan, M., Naacke, G., Strandvåg Nagell, L., Prache, G., Rutecka-Góra, J., Url, T., Vysniauskaite, A. (2019). Pension Savings: The Real Return. Better Finance, Brussels.

Sołdek, A., Stachnio, M. (2018). Sequence-of-returns risk in the management of retirement savings. Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection, 28 (2), 22–38.

Szczepański, M., Brzęczek, T. (2016). Zarządzanie ryzykiem w pracowniczych programach emerytalnych. Uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań.

TNS Polska (2016). Skłonność Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę – mit czy rzeczywistość? Raport dla Nationale-Nederlanden. Warszawa.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.