The Flu : an Analysis of Economic Costs and Morbidity Rates in Poland in the Period 2013-2019 Using Adaptive Prediction Methods

Main Article Content

Monika Zielińska-Sitkiewicz


Keywords : Chronic diseases, Costs, Data analysis
Abstract
The flu is one of the most common human illnesses in the world. The number of infections is increasing year after year, and a flu pandemic could cause significant losses in the global economy. The aim of the study is to analyse the economic costs of the flu in Poland and to investigate the number of flu cases with the use of selected adaptive prediction methods. The research was conducted using monthly data collected by the National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene for the period from January 2013 to December 2019. Three forecasting methods were used to perform the analyses: the moving average model, the Winters multiplicate model and the creeping trend model. The research results indicate that it is possible to use the creeping trend model to generate short-term prognoses for the flu. In addition, implementing programs to improve the effectiveness of flu prevention in Poland will help reduce the negative health, social and economic effects it creates. (original abstract)

Article Details

How to Cite
Zielińska-Sitkiewicz, M. (2020). The Flu : an Analysis of Economic Costs and Morbidity Rates in Poland in the Period 2013-2019 Using Adaptive Prediction Methods. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 19(4), 139–146. https://doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.4.50
References

Antczak, A., Jahn-Różyk, K., Krzywański, J., Kuchar, E., Mastalerz-Migas, A., Nitsch-Osuch, A., Szenborn, L. (2017). Rekomendacje ekspertów Krajowego Programu Zwalczania Grypy dotyczące profilaktyki grypy w sezonie epidemicznym 2017/2018. Fundacja Nadzieja dla Zdrowia, Warszawa.

Blank, P., Falup-Pecurariu, O., Kassianos, G., Kuchar, E., Kyncl, J., Nitsch-Osuch, A., Van Essen, T. (2016). Szczepienia przeciw grypie: podstawowe fakty dla lekarzy pierwszego kontaktu w Europie Synteza opracowana przez ekspertów europejskich na podstawie zaleceń krajowych i najlepszych praktyk w Wielkiej Brytanii i Holandii. Fundacja Nadzieja dla Zdrowia, Warszawa.

Cieślak, M. (Ed.) (2005). Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ernst & Young et al. (2013). Grypa i jej koszty. Wstępne studium w projekcie dotyczącym wypracowania rozwiązania na poziomie narodowym umożliwiającego istotne zwiększenie wyszczepialności przeciw grypie sezonowej w Polsce. Raport. Ernst & Young, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Grupa Robocza ds. Grypy, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Warszawa.

Hellwig, Z. (Ed.) (1970). Zarys ekonometrii. PWE, Warszawa.

Lifschitz, C. (2011). Influenza – facts and treatments. Medical Standards/Paediatrics, 5, 703–710.

Makowiec-Dyrda, M., Windak, A., Tomasik, T., Kochan, P., Drzewiecki, A., Garlicki, A., Lukas, W., Horst-Sikorska, W., Buczkowski, K., Chlabicz, S. (2016). Profilaktyka i leczenie grypy. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Łódź.

Państwowa Inspekcja Sanitarna (2009). Treści merytoryczne i metodyczne dotyczące zapobiegania grypie sezonowej i nowej grypie A(H1N1)v. Główny Inspektorat Sanitarny, Department Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Warszawa.

World Health Organization – WHO (2009a). Implementation of the international health regulations in relation to pandemic (AH1N1). World Health Organization, Geneva.

World Health Organization – WHO (2009b). Pandemic influenza preparedness and response: a WHO guidance document. World Health Organization, Geneva.

Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2003). Prognozowanie ekonomiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.
Recommend Articles