Maciejczak, Mariusz, Krzysztof Treder, Janusz Urbanowicz, Jerzy Osowski, and Igor Olech. 2023. “ECONOMIC ASSESSMENT OF THE BIOLOGICAL AGENT USE IN ECOLOGICAL POTATO PRODUCTION – SYSTEM DYNAMICS SIMULATION”. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 21 (4):13-26. https://doi.org/10.22630/ASPE.2022.21.4.14.