[1]
Łuczka, W. and Kalinowski, S. 2023. SOCIOECONOMIC REASONS FOR DISCONTINUING ORGANIC FARMING: A POLISH CASE STUDY. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. 22, 1 (Dec. 2023), 27–46. DOI:https://doi.org/10.22630/ASPE.2023.22.1.3.